Czas czytania: < 1 minute

Cukrzyca jest jednym z najczęściej występujących schorzeń metabolicznych, jednak często pozostaje nierozpoznana przez pacjentów. Rozpoznanie cukrzycy jest kluczowe dla zapobiegania powikłaniom i prowadzenia skutecznego leczenia. W niniejszym artykule omówię metody diagnozowania cukrzycy oraz jej najczęstsze objawy.

Objawy cukrzycy

Cukrzyca może objawiać się różnorodnymi objawami, które mogą być niespecyficzne i łatwo pominięte przez pacjentów. Do najczęstszych objawów cukrzycy należą:

  • nadmierna pragnienie i częste oddawanie moczu,
  • uczucie zmęczenia i osłabienia,
  • wzmożony apetyt przy jednoczesnej utracie wagi,
  • trudności w gojeniu się ran,
  • mrowienie i drętwienie kończyn.

Rozpoznanie cukrzycy

Podstawową metodą rozpoznawania cukrzycy jest pomiar stężenia glukozy we krwi na czczo. Według kryteriów Amerykańskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego (ADA), cukrzyca może być rozpoznana, jeśli stężenie glukozy we krwi na czczo wynosi ≥126 mg/dl. Wartość ta powinna być potwierdzona przez drugi pomiar w innym dniu. Dodatkowo, stężenie glukozy w osoczu 2 godziny po spożyciu 75 g glukozy (test doustny obciążenia glukozą) również może być używane do diagnozowania cukrzycy (stężenie ≥200 mg/dl).

Należy pamiętać, że u pacjentów z czynnikami ryzyka cukrzycy, takimi jak otyłość, obciążenie rodzinne cukrzycą, nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia lipidowe, niekiedy warto rozważyć badanie hemoglobiny glikowanej (HbA1c). Wartość HbA1c ≥6,5% jest uważana za potwierdzenie cukrzycy.