Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO KOSMETYKOFANKI.PL

 1. Podstawowe informacje
  1. Definicje
   1. Regulamin – niniejszy dokument.
   2. Portal – cała zawartość stron internetowych zamieszczonych pod adresem kosmetykofanki.pl zwany także serwisem oraz witryną.
   3. Administrator portalu – właściciel i podmiot zarządzający portalem.
   4. Treść – wszelkie materiały umieszczone na portalu.
   5. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu.
   6. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z treści zamieszczonych na portalu.
  2. Właścicielem portalu jest firma KONKRET MONIKA BIŚTYGA, NIP: 8641923754, REGON: 365999245.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich zamieszczonych na portalu treści i komentarzy które uzna za niewłaściwe lub co do których ma podejrzenie, iż mogą łamać obowiązujące prawo, niniejszy regulamin lub mogą naruszać zasady współżycia społecznego.
  4. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu i go przestrzegać.
  5. Przedmiotem działalności portalu internetowego KosmetykoFanki.pl jest dostarczanie użytkownikom wiedzy.
  6. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej.
 2. Ochrona danych osobowych
  1. Na portalu nie są przetrzymywane oraz przetwarzanie dane osobowe oraz teleadresowe użytkowników.
 3. Prawa autorskie treści serwisu
  1. Wszelkie materiały zamieszczone na portalu stanowią jego własność oraz podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych.
  2. Każde wykorzystanie materiałów zamieszczonych na portalu lub poza nim bez zgody administratora jest niedozwolone  i pociąga za sobą odpowiedzialność karną.
 4. Zasady korzystania z serwisu
  1. Portal może być wykorzystywany tylko do celów zgodnych z obowiązującym prawem.
  2. Zabrania się:
   1. Używania zwrotów obraźliwych i wulgarnych.
   2. Naruszania jakichkolwiek praw osób trzecich.
   3. Rozpowszechniania treści niezgodnych z prawem,
   4. Zamieszczania treści reklamowych lub promujących jakąkolwiek działalność bez zgody administratora serwisu.
   5. Rozpowszechniania i wykorzystywania treści zamieszczonych na portalu poza nim bez gody administratora.
   6. Zamieszczania treści uznawanych jako spam lub wiadomości nie chciane.
   7. Floodowania i generowania sztucznego ruchu na portalu.
  3. Administrator nie gwarantuje ciągłego poprawnego działania portalu i zastrzega sobie prawo do przerw w jego działaniu oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w przypadku przerw lub błędów w działaniu.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania do użytkowników treści reklamowych promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej której adres zarejestrowany jest w domenie kosmetykofanki.pl na adresy elektroniczne podawane w formularzach witryny.
  5. Użytkownik ma możliwość zapisania się na listę mailingową i otrzymywania newsletter’u zgodnie z harmonogramem.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Każdy użytkownik korzystający z portalu akceptuje jego regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na portalu KosmetykoFanki.pl.
  4. Zmiany wprowadzone do regulaminu wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na portalu KosmetykoFanki.pl.
  5. Administrator nie zamieszcza powiadomień o zmianie regulaminu, a użytkownik ma obowiązek regularnie go przeglądać.polity
  6. W razie jakichkolwiek pytań użytkownicy proszeni są o kontakt z administratorem portalu poprzez pocztę elektroniczną, której adres został zamieszczony na portalu.