Polityka bezpieczeństwa

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA  PORTALU INTERNETOWEGO KOSMETYKOFANKI.PL

 1. Ogólne postanowienia
  1. Użytkownik podając swoje dane osobowe i teleadresowe w tym adres elektroniczny na portalu akceptuje niniejszą politykę prywatności oraz wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane osobowe, w przypadku ich usunięcia, kradzieży lub bezprawnego wykorzystania.
  3. Wszelkie dane osobowe podane przez użytkowników są chronione  i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
  4. Właściciel posiada prawo do zbierania i przechowywania danych dostępowych do portalu takich jak adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik.
  5. Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia danych przechowywanych na portalu w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu obowiązujących przepisów prawa  przez użytkowników.
 2. Pliki cookies
  1. Na portalu wykorzystywane są pliki cookies tzw. ciasteczka, są to małe pliki przechowywane na komputerach użytkowników , nie zawierają one danych osobowych. Ciasteczka wykorzystywane są w celu poprawy działaniu portalu, ułatwieniu korzystania z niego przez użytkowników oraz tworzenia statystyk wykorzystania portalu.
  2. Obsługa plików cookies może zostać wyłączona w przeglądarce użytkownika, może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z portalu.
 3. Portale społecznościowe
  1. Na portalu znajdują się elementy/wtyczki integrujące działanie portalu z innymi portalami społecznościowymi, umożliwiające użytkownikom rejestrację i logowanie z użyciem konta na tych portalach oraz zamieszczania na nich treści za pomocą występujących na witrynie formularzy, przycisków i linków.
  2. Gdy użytkownik zaloguje się na portalu przy użyciu konta z innego portalu, jego dane z tego portalu zostaną zamieszczone na portalu kosmetykofanki.pl a portal za pomocą którego zostało wykonane logowanie może otrzymywać dane o odwiedzaniu portalu kosmetykofanki.pl i wykonywanych na nim akcjach.
 4. Ochrona danych użytkowników
  1. Administrator dba o bezpieczeństwo przechowywanych danych osobowych użytkowników i wykorzystuje je zgodnie z niniejszą polityką.