Polityka bezpieczeństwa

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA  PORTALU INTERNETOWEGO KOSMETYKOFANKI.PL

  1. Ogólne postanowienia
    1. Na portalu nie są przetrzymywane oraz przetwarzanie dane osobowe oraz teleadresowe użytkowników. 
    2. Właściciel posiada prawo do zbierania i przechowywania danych dostępowych do portalu takich jak adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik.
  2. Pliki cookies
    1. Na portalu wykorzystywane są pliki cookies tzw. ciasteczka, są to małe pliki przechowywane na komputerach użytkowników , nie zawierają one danych osobowych. Ciasteczka wykorzystywane są w celu poprawy działaniu portalu, ułatwieniu korzystania z niego przez użytkowników oraz tworzenia statystyk wykorzystania portalu.
    2. Obsługa plików cookies może zostać wyłączona w przeglądarce użytkownika, może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z portalu.
  3. Portale społecznościowe
    1. Na portalu znajdują się elementy/wtyczki integrujące działanie portalu z innymi portalami społecznościowymi, umożliwiające użytkownikom zamieszczania na nich treści za pomocą występujących na witrynie formularzy, przycisków i linków.