Czas czytania: 2 minuty

Niemal każdy palacz pali papierosy dla uwolnienia od objawów złego samopoczucia, różnych dolegliwości i słabości, konfliktów, napięć i lęków, a czasem dla samej tylko przyjemności palenia. W ten sposób  usiłuje złagodzić napięcie w potrzebie dostosowania się do otoczenia lub izolowania się od niego oraz stara się kompensować słabości, rozczarowania, a czasem nawet  upokorzenia w razie trudności w kontaktach, czy w obronie wobec innych.  Palacze mają więc wiele powodów do palenia. Najczęściej przyczyny, dla których palacz zaczynał palenie różnią się bardzo od przyczyn  decydujących o dalszym  kontynuowaniu palenia i z zasady są różne u wielu osób. Dzisiejszy szybki rozwój cywilizacji i żywiołowy postęp techniki sprawił, że coraz więcej ludzi ma cechy neurotyczne. Człowiek w dążeniu do wyrównania zachwianej równowagi i wahań natury emocjonalnej,wegetatywnej szuka często ratunku i ukojenia w narkotycznym działaniu nikotyny, w tytoniu.

11

U młodzieży zaczynających palenie przeważa wrodzona ciekawość i chęć naśladowania starszych autorytetów, wiara w szybkie zdobycie dojrzałości i podniesienie się w opinii ogółu. Ponadto potrzeba podkreślenia swojej rzekomej wyższości nad niepalącym otoczeniem, chęć zaimponowania kolegom, a zwłaszcza koleżankom, a często również samemu sobie, swoją dojrzałością i śmiałością w podjęciu decyzji. Nałóg palenia tytoniu jest więc nałogiem natury psychologicznej, a dodatkowo utrwalony jest i wzmocniony działaniem nikotyny. Dlatego odzwyczajenie się od palenia ma charakter kompleksowy, w którym najważniejsza rola przypada psychoterapii. U palaczy nałogowych występuje zespół objawów typowego nawyku. Do motywów palenia należą takie elementy składowe, jak: przyczyna palenia, różny stopień reagowania na używki, indywidualna wrażliwość ustroju na składniki dymu, działanie nikotyny i innych składników dymu, stosunek nikotyny do objawów wegetatywnych osobniczych, tj. niefarmakologiczne oddziaływanie nikotyny, jej działanie toksyczne i in.

12

Silna motywacja to jedno z głównych ważnych haseł aby rzucić palenie. Nie poddawaj się i cały czas próbuj czym więcej prób tym większa szansa wyzwolenia się z nałogu. Kontroluj się i analizuj sytuacje w których masz chęć na zapalenie papierosa. Możesz wspomagać się preparatami dostępnymi na rynku, zwalczą one dolegliwości związane z uzależnieniem m.in drażliwość. Raźniej w grupie, otaczaj się osobami niepalącymi. W razie chęci sięgnięcia po papierosa przegryzaj np. pestki słonecznika lub żuj miętową gumę. Nie zapominaj o sporcie, jest on twoim głównym sprzymierzeńcem  w walce z nałogiem.