Czas czytania: 3 minuty

Coraz większe jest zapotrzebowanie na pracowników wszechstronnie wykształconych, posiadających wiedzę i praktykę z najnowszych dziedzin. Pracodawca podczas wyboru swojego przyszłego pracownika musi potrafić go ocenić pod względem wiedzy, choć sama rozmowa to nie wszystko. Więcej niż słowa potrafią zdradzić nam gesty, czyli mowa ciała, która przekazujemy więcej informacji niż to sobie za­zwyczaj uświadamiamy.

Mimo że ludzie z reguły uważają dialog w negocjacjach za rzecz priorytetową, to jednak skuteczna mowa ciała i zrozumienie jej pomaga w zdobyciu danego celu oraz przyczynia się do osiągnięcia sukcesu. Można bardzo szybko określić, najczęściej na pierwszy rzut oka, czy mamy do czynienia z człowiekiem sukcesu, czy człowiekiem przegranym. Bardzo często przy pierwszym spotkaniu podczas pu­blicznych spotkań typu: rokowania, negocjacje czy pertraktacje, mowa ciała rozstrzyga o pierwszym, pozytywnym lub negatywnym wrażeniu. Właśnie to pierwsze wrażenie i pierwszy osąd często decyduje o losie dalszych rozmów i dalszej współpracy. Mowa ciała zdradza więcej niż słowo mówione; zawsze oddziałuje na własną osobę. Rozumienie sygnałów wysyła­nych przez ciało oznacza również sprawniejszą komunikację.

pr

Bardzo trudno jest rozpoznać stopień inteligencji człowieka, jak również to, czy jest on dobry czy zły, szczery czy zakłamany. Niektóre ce­chy osobowości wyrażają się w bardzo szczegółowej mowie twarzy.Ważnym elementem jest spojrzenie, które może być różne. Czło­wiek, który ma czujne, jasne oczy może być inteligentny, ale nie musi. By­stre spojrzenie, żywe oczy, którym pozornie nic nie umknie, mogą być wy­razem nerwowości lub świadczyć o kłopotach z koncentracją. Spojrzenie marzycielskie mogą mieć osoby o różnym charakterze. Takie oczy może mieć poeta, lub z powodu zmęczenia lub dołka psychicznego, ktoś niezmiernie utalentowany. Spojrzenie człowieka inteligentnego, a jed­nak powolnego emocjonalnie, jaki i umysłowo, wydaje się tępe. By „dojrzeć” podczas rozmowy w człowieku inteligencję, trzeba mu się wnikliwie i długo przygadać, np. wziąć pod uwagę to, jak szybko po­trafi rozpoznać omawiany problem, czy jest elastyczny by dopasować się do zmienionej sytuacji. Twarz człowieka w dużym stopniu ukazuje różne stany emocjonalne. W zależności od dominującego nastroju, emocje naj­bardziej uwidaczniają się w okolicy ust. Ukazują one dobry czy zły humor rozmówcy. Dużą wagę podczas obserwacji drugiej osoby powinniśmy przywiązać do obserwacji brwi. W zależności od układu brwi możemy mieć do czynienia z człowiekiem rozdrażnionym, zamyślonym czy prze­straszonym, np. – u kogoś zaskoczonego widzimy wytrzeszczone oczy, uniesione brwi, tworzące zmarszczki poziome i opadniętą brodę.