„Odkryj siebie z Hebe” to pierwszy tego typu, autorski program aktywacji społeczno- zawodowej współtworzony przez Hebe oraz Fundację One Day. Inicjatywa jest skierowana do wychowanków domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Głównym jej celem jest umożliwienie startu w dorosłe życie młodzieży, poprzez zapewnienie stałej pracy oraz wsparcia mentorskiego ze strony pracowników Hebe. Pierwsza edycja wystartowała w marcu, a od kwietnia 2022 roku 15 uczestników programu podjęło pracę w sklepach Hebe w całej Polsce.  

Z danych GUS wynika, że na koniec 2020 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 16 029 dzieci, a w ciągu całego 2020 r. 3 963 wychowanków do 18. roku życia opuściło (z różnych powodów) placówki instytucjonalne pieczy zastępczej. 37% wychowanków to podopieczni, którzy powrócili do rodziny naturalnej. Jest to najliczniejsza i najbardziej niepokojąca grupa pod względem dalszego rozwoju i wejścia w dorosłe życie. 

Wychodząc naprzeciw problemowi społecznemu jakim jest proces usamodzielnienia w Polsce, marka Hebe we współpracy z Fundacją One Day, rozpoczęła pierwszy tego typu, autorski program aktywacji społeczno-zawodowej „Odkryj siebie z Hebe”. Fundacja od lat przeprowadza szkolenia stacjonarne prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów w ramach projektu #Usamodzielnieni. Zajęcia dotyczą przede wszystkim wejścia młodzieży na rynek pracy – od postawy pisania życiorysów zawodowych, poprzez cały proces związany z jej osiągnięciem.

Niezmiernie cieszę się, że dzięki programowi „Odkryj siebie z Hebe” podopieczni Fundacji One Day otrzymali niepowtarzalną szansę na stabilne wejście w dorosłość. Zatrudnienie na zasadach umowy o pracę bez konieczności przechodzenia rozmowy kwalifikacyjnej, która często jest wyzwaniem nie do przeskoczenia, wsparcie mentora Hebe przed, jak i w trakcie trwania programu i nowe horyzonty, które każdy z nich ma szansę dla siebie otworzyć to naprawdę wielkie, realne dobro – powiedziała Monika Krzyżanowska, pomysłodawczyni, założycielka oraz Prezes Zarządu Fundacji One Day. 

Odpowiadając na potrzeby problemu usamodzielnienia w Polsce i chęci dania szansy często wykluczanej grupie społecznej marka Hebe stworzyła kilkuetapowy program „Odkryj siebie z Hebe”, na którego punkty składają się:

 1. Dwudniowe warsztaty przygotowawcze – wydarzenie zostało zorganizowane w Pałacyku Konopackiego na warszawskiej Pradze. Celem było poznanie podopiecznych Fundacji One Day z mentorami Hebe, na których pomoc i zaangażowanie mogą liczyć przez cały czas trwania programu. Uczestnicy mieli szansę zobaczyć, jak wygląda siedziba Hebe, poznać zakresy odpowiedzialności poszczególnych działów i zatrudnionych tam osób, a także dowiedzieć się jak będzie wyglądała ich praca oraz z jakich szkoleń mogą skorzystać w ramach programu. Młodzież odwiedziła także jedną z drogerii Hebe, gdzie po raz pierwszy mogła zobaczyć jak będzie wyglądać ich (wtedy jeszcze przyszła) praca.

 2. Rozpoczęcie pracy w ramach autorskiego programu aktywacji społeczno- zawodowej „Odkryj siebie z Hebe” – od 1 kwietnia w drogeriach Hebe możemy spotkać nowych konsultantów – podopiecznych programu. Młodzież w wieku 19-23 lata rozpoczęła (często swoją pierwszą) pracę. W akcję zostały włączone drogerie Hebe w całej Polsce, tak aby umożliwić pracę podopiecznym jak najbliżej ich miejsca pobytu.

Założenia autorskiego programu „Odkryj siebie z Hebe” idealnie wpisują się w cele, które Fundacja One Day realizuje każdego dnia. Marce Hebe zależy, aby młodzież opuszczająca pieczę zastępczą i wchodząca w dorosłe życie poczuła, że ma wsparcie. Pomysł programu mentorskiego opierał się właśnie na tych wartościach. To dzięki mentorom (wyłonionym z rekrutacji wewnętrznej pracowników Hebe), każda osoba biorąca udział w programie może liczyć na pomoc w trudnych chwilach związanych z życiem zawodowym, ale nie tylko – mentorzy pomagają także w budowaniu umiejętności komunikowania się oraz poczucia własnej wartości.

„Odkryj siebie z Hebe” – elementy składowe programu:

 • Umowa o pracę na 3 miesiące z możliwością przedłużenia zatrudnienia.
 • Edukacja i dostarczanie praktycznej wiedzy. 
 • Umożliwienie wychowankom rozpoczęcia (często pierwszej) pracy – bez konieczności przechodzenia przez rozmowę kwalifikacyjną – w sklepach Hebe w wybranych lokalizacjach na terenie całej Polski.
 • Dostarczenie narzędzi umożliwiających rozwój zawodowy, takich jak platforma do nauki języka angielskiego i test osobowościowy DISC wraz z indywidualną analizą. 
 • System szkoleń zawodowych związany z Obsługa Klienta zgodny z wewnętrznymi standardami firmy.
 • Dostęp do digitalowej platformy rozwoju pracownika eduAkcja.
 • Dostęp do platformy do nauki języka angielskiego Tutlo.
 • Zapewnienie indywidualnej opieki Mentorów (wyłonionych z rekrutacji wewnętrznej pracowników Hebe) dla wszystkich uczestników programu.
 • Integracja zespołowa i zawodowa. 

Marka Hebe wierzy, że prawdziwe piękno wynika z postaw i wartości. Jesteśmy nakierowani na kobiety nie tylko w obszarze health&beauty, ale także będąc blisko realnych ich potrzeb. Zwłaszcza tych, związanych z budowaniem własnej wartości i rozwojem osobistym.  To nasza odpowiedzialność by inicjować projekty, które czynią piękno i dobro. Dla naszej firmy to ważne i długofalowe zobowiązanie jakim jest wspólny program z Fundacją One Day  – podsumowała Magdalena Mularuk, dyrektor marketingu Hebe. 

Co mówią nam dane GUS?

 • W ciągu całego 2020 r. 3 963 wychowanków do 18 roku życia opuściło, z różnych powodów, placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
 • Najliczniejsza grupa (37,0% wychowanków) to podopieczni, którzy powrócili do rodziny naturalnej.
 • Powodem opuszczenia placówki przez 27,3% wychowanków było przeniesienie do innego typu instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
 • Do rodzinnej pieczy zastępczej odeszło 21,5% wychowanków, a 6% dzieci zostało przekazanych do adopcji. 
 • Spośród 2 328 wychowanków powyżej 18 roku życia, którzy opuścili placówki, 1 254 założyło własne gospodarstwo domowe, a 837 powróciło do rodziny naturalnej.  

Wychowankowie ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i domów dziecka, czują się wykluczeni ze społeczeństwa, często doznają braku poczucia bezpieczeństwa, a także dostępu do wiedzy, przygotowania do dorosłości, którą na tym etapie powinni zapewnić rodzice. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę, że jeśli my (jako społeczeństwo) nie damy szansy na lepszy start wychowankom z domów dziecka, będą oni zasilani przez pomoc społeczną lub w najgorszym przypadku wrócą do swojego niestabilnego i niedającego najlepszych perspektyw otoczenia – opowiedziała Renata Fijałkowska członkini Rady Fundacji One Day oraz psycholog w programie Usamodzielni, od 20 lat związana z pomocą społeczną i edukacją

Źródło: Materiały prasowe